O Kancelarii

Cel zamówień publicznych: można unieważnić postępowanie, jeśli zawarcie umowy jest nieopłacalne

05.03.2019

28 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt: IV Ca 1430/18 oddalający skargę wykonawcy na orzeczenie KIO 267/18. Zaaprobował w nim działanie zamawiającego polegające na unieważnieniu postępowania, już po terminie składania ofert, z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, w postaci braku wiedzy zamawiającego.

O wpływie ww. wyroku na kształtowanie się kompetencji zamawiających do unieważnienia postępowania przeczytacie Państwo w dzienniku Rzeczpospolita. Zachęcamy do lektury!

https://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/303059989-Cel-zamowien-publicznych-mozna-uniewaznic-postepowanie-jesli-zawarcie-umowy-jest-nieoplacalne.html

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNYul. Nowowiejska 10 lok. 7
00-653 Warszawa

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl