O Kancelarii

Kancelaria wygrała spór przed KIO dotyczący oceny kwalifikacji uprawień zawodowych osoby mogącej pełnić funkcję kierownika budowy przy robotach kolejowych

05.02.2018

Jeden w wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie kolejowych robot budowlanych zarzucił spółce PKP PLK S.A., że nie wykluczyła z postępowania innego wykonawcy, który - w ocenie odwołującego - nie spełniał warunków udziału w postepowaniu.

Istota sporu dotyczy problemu, który przez ostatnie lata z roku na rok staje się coraz bardziej zawiły i niejednolicie rozwiązywany przez poszczególne instytucje państwowe – mianowicie zakresu uprawień (kwalifikacji) zawodowych przyznawanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane jako uprawnienia „z ograniczeniami”.

W sprawie, która trafiła do KIO zamawiający postawił warunek, aby wykonawca dysponował osobą pełniącą funkcję kierownika budowy i posiadającą uprawnienia budowlane „bez ograniczeń” do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Krajowa Izba Odwoławcza 2 lutego 2018 r. oddaliła odwołanie wykonawcy i tym samym przyznała rację PKP PLK, że w tej konkretnej sprawie osoba, która uzyskała uprawnienia „z ograniczeniami” przed wejściem w życie obecnie obowiązującego prawa budowlanego, z punktu widzenia ich oceny przez pryzmat przepisów obowiązujących dzisiaj, spełnia warunek postawiony przez zamawiającego. 

W ocenie mec. Tomasza Siedleckiego spory dotyczące oceny zakresu uprawnień budowlanych będą stale pojawiać się na wokandzie KIO i tych wszystkich organów i sądów, gdzie wątpliwości budzą kwalifikacje w zakresie budownictwa uzyskiwane przed wejściem w życie Prawa budowlanego z 1994 r.: - „bez interwencji ustawodawcy, który nie przetnie trwających od 1995 roku sporów o zakres dawnych uprawnień zawodowych, problem ten nie zostanie rozwiązany, a jest on naprawdę bulwersujący gdy idzie o pewność prawa. Jak widać na przykładzie tej sprawy nie można mieć pewności, czy dana osoba takie uprawnienia posiada (ocena jest tu bardzo uznaniowa), a co za tym idzie – czy wykonawca uzyska kontrakt na zamówienie o wartości setek milionów zł, albo czy ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego jako nieważna. Myślę, że takich spraw będzie niestety więcej”.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Świadczymy usługi dla biznesu oraz posiadamy szeroką ofertę szkoleniową z zakresu specjalizacji Kancelarii. Działamy profesjonalnie i skutecznie. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, ale przede wszystkim z pasją. Jesteśmy Partnerem w Twoich interesach. 

Al. Jana Pawła II 61 lok. 309, 01-031 Warszawa

tel. 22 838 56 79

e-mail: biuro@kancelariasiedlecki.pl

 

 

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNY

ul. Nowowiejska 10 lok. 7 00-653 Warszawa                                              

https://www.linkedin.com/company/siedlecki-kancelaria-prawna/

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl