Kolejny sukces klienta Kancelarii - PKP PLK S.A. w sporze przed Krajową Izbą Odwoławczą dot. projektu Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok (KIO 2234/19)

04.12.2019

Kolejny sukces klienta Kancelarii - PKP PLK S.A. w ramach jednego z największych prowadzonych dotychczas postępowań przetargowych - o wartości bliskiej 4 mld zł. W dniu 20 listopada 2019 r. Izba oddaliła odwołanie wykonawcy, który zaskarżył m.in. zaniechanie dokonania przez Zamawiającego odrzucenia oferty konkurenta w przedmiotowym postępowaniu. Izba doszła do przekonania o braku istnienia uzasadnionych podstaw do eliminacji konkurencyjnego wykonawcy z postępowania m.in. z uwagi na przedstawienie uzasadnionych okolicznościami wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, jak i braku występowania niezgodności złożonej oferty z treścią SIWZ. Klienta na rozprawie reprezentował r. pr. Tomasz oraz Mateusz Koksanowicz. Gratulujemy! (sygn. akt KIO 2234/19)

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNYul. Nowowiejska 10 lok. 7
00-653 Warszawa

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl