Prace nad przywróceniem orzekania Krajowej Izby Odwoławczej

07.04.2020

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych wraz z Krajową Izbą Odwoławczą oraz Ministerstwem Rozwoju pracuje nad rozwiązaniami zmierzającymi do wznowienia rozpatrywania odwołań złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej.

Z początkiem epidemii, starając się przede wszystkich chronić zdrowie i życie uczestników postępowań odwoławczych, ale również wsłuchując się w oczekiwania rynku, postanowiliśmy zawiesić czasowo rozpatrywanie spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jednocześnie od razu podjęliśmy działania na wypadek przedłużającego się okresu ograniczeń w swobodnym przemieszczeniu się i tym samym braku możliwości orzekania przez Izbę na dotychczasowych zasadach.

Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji ekonomicznej, która dotyka części wykonawców funkcjonujących na rynku zamówień publicznych, mając na uwadze, że każde zamówienie jest niezwykle ważne i może stanowić realny impuls dla gospodarki dotkniętej efektami epidemii, informujemy Państwa, że przygotowany został tymczasowy tryb orzekania Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie dokumentacji przekazanej przez strony postępowania. Tego rodzaju procedowanie wymaga dokonania zmian organizacyjnych i legislacyjnych. Zmiany organizacyjne zostały już przygotowane, zmiany legislacyjne są w trakcie uzgadniania. O dalszym postępie prac będziemy informować na bieżąco.

 

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/prace-nad-przywroceniem-orzekania-krajowej-izby-odwolawczej/prace-nad-przywroceniem-orzekania-krajowej-izby-odwolawczej

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNYul. Jagiellońska 27 lok. 13
03-719 Warszawa

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl