Sądowy spór o przetarg na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych

30.03.2018

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę konsorcjum ubiegającego się o kontrakt na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Spór dotyczył przetargu ogłoszonego przez PKP PLK S.A. na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS.

Strona skarżąca zarzuciła PKP PLK niepełne ujawnienie dokumentów oferty innego wykonawcy ubiegającego się o zamówienie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca ten podnosił, że informacje w jego ofercie, które Zamawiający pozostawił jako utajnione mają kluczowe znaczenie dla prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Sąd w ustnych motywach wyroku zaznaczył, że spór dotyczył tego, czy mają być ujawnione dane o lokalizacji obiektów radiokomunikacyjnych. Sąd przyznał rację PKP PLK, że dane w zakresie planowania radiowego stanowią know-how wykonawcy, i jako takie dane - z uwagi na unikatową technikę wykorzystywaną przy planowaniu radiowym - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd uznał za prawidłowe działania Zamawiającego związane z odmową ujawnienia tajemnicy dotyczącej lokalizacji obiektów składających się na infrastrukturę systemu.

Wyrok z dnia 23 marca 2018 r. sygn. akt XXIII Ga 2237/17

 

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNYul. Nowowiejska 10 lok. 7
00-653 Warszawa

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl