O Kancelarii

Wygraliśmy spór przed KIO: PKP PLK zasadnie wykluczyła wykonawcę walczącego o kontrakt za wprowadzenie spółki w błąd

05.02.2018

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowana przez radcę prawnego Tomasza Siedleckiego wykluczyła z przetargu wykonawcę zarzucając mu wykazywanie się doświadczeniem, którego nie zdołał uwiarygodnić. Przetarg dotyczy wykonania robót budowlanych na odcinku Centralnej Magistrali Kolejowej.

Wykluczony wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej. Twierdził, że niesłusznie odrzucono jego ofertę, bowiem obiektywnie spełniał warunki udziału w przetargu, jednak zamawiający nie dał mu szansy złożenia stosownych wyjaśnień, które uwiarygodniłyby przedstawione przez niego informacje dotyczące wymaganego doświadczenia.

Krajowa Izba Odwoławcza 2 lutego 2018 r. oddaliła odwołanie wykonawcy i tym samym przyznała rację PKP PLK.

„W sprawie, która trafiła na wokandę Krajowej Izby Odwoławczej pojawiło się kilka interesujących i kontrowersyjnych problem prawnych decydujących o tym, czy wykonawca weźmie udział w przetargu” – mówi mec. Tomasz Siedlecki. Podkreśla, że rozstrzygnięcie KIO ma ogromne praktyczne znaczenie zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających. Przez to, że dotyczy interpretacji przepisów, które uległy zmianie z mocy dużej nowelizacji prawa zamówień publicznych z 2016 roku, ma też znaczenie dla kształtu orzecznictwa KIO.

Po pierwsze, dotyczy kwestii winy i jej stopnia w wprowadzeniu zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji mogących mieć określony wpływ na decyzje zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W zależności od okoliczności konkretnej sprawy zamawiający może wykluczyć wykonawcę za podawanie błędnych informacji. Dla skuteczności wykluczenia konieczna jest prawidłowa ocena podstaw wykluczenia i ich prawidłowa kwalifikacja prawna. Ze względu na problemy jakie budzi relacja między art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp a pkt 17 tego samego przepisu sprawy, w których mogą pojawiać się spory na tle tych przepisów, z pewnością nie będą należeć do łatwych.

Po drugie, KIO rozstrzygnęła, czy zamawiający, który został wprowadzony w błąd w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, ma obowiązek wzywać wykonawcę do składania wyjaśnień, uzupełniania i poprawiania oświadczeń i dokumentów.

Po trzecie, rozstrzygniecie KIO dotyczy także przesłanek zastosowania instytucji samooczyszczenia (tzw. self-cleaning) wykonawcy, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie omówionych wyżej okoliczności. Self-cleaning, szczególnie po dużej nowelizacji Pzp z 2016 roku, niewątpliwie będzie przedmiotem ciekawych orzeczeń KIO i sądów powszechnych.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Świadczymy usługi dla biznesu oraz posiadamy szeroką ofertę szkoleniową z zakresu specjalizacji Kancelarii. Działamy profesjonalnie i skutecznie. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, ale przede wszystkim z pasją. Jesteśmy Partnerem w Twoich interesach. 

ul. Nowowiejska 10 lok. 7, 00-653 Warszawa

tel. 533 025 903

e-mail: biuro@kancelariasiedlecki.pl

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNYul. Nowowiejska 10 lok. 7
00-653 Warszawa

https://www.linkedin.com/company/siedlecki-kancelaria-prawna/

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl