O Kancelarii

Wygrana Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa przed Krajową Izbą Odwoławczą

05.02.2018

Sprawa dotyczyła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Zamawiający - Urząd Morski w Szczecinie wymagał od wykonawców posiadania ubezpieczenia do odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 mln zł.

Wykonawcy zaskarżyli ten warunek zarzucając, że żądanie ubezpieczenia na tak wysoką kwotę jest warunkiem nieproporcjonalnym w stosunku do wartości zamówienia oraz znacznie przekracza sumy ubezpieczenia spotykane w praktyce obrotu gospodarczego. Tym samym zamawiający nie zapewnił zachowania warunków uczciwej konkurencji i naruszył zasadę proporcjonalności w określaniu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiającemu zarzucono także nienależyte określenie przedmiotu zamówienia stwarzające ryzyko poniesienia przez wykonawcę znacznych kosztów związanych z wydobyciem obiektów ferromagnetycznych, których nie można było ustalić na podstawie opisu, a tym samym odnieść wysokości tych kosztów do wynagrodzenia.

KIO uwzględniła powyższe zarzuty.

W ocenie mec. Tomasza Siedleckiego warunek udziału w postępowaniu odnoszący się do polisy ubezpieczeniowej nie tylko sam z siebie był zbyt wyśrubowany, ale eliminował z postępowania najpotężniejszych wykonawców realizujących na naszym runku największe inwestycje. Z kolei drugi warunek mógłby okazać się pułapką finansową dla wykonawcy i znaleźć finał w sporze sądowym o bardzo wysokie odszkodowania.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Świadczymy usługi dla biznesu oraz posiadamy szeroką ofertę szkoleniową z zakresu specjalizacji Kancelarii. Działamy profesjonalnie i skutecznie. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, ale przede wszystkim z pasją. Jesteśmy Partnerem w Twoich interesach. 

Al. Jana Pawła II 61 lok. 309, 01-031 Warszawa

tel. 22 838 56 79

e-mail: biuro@kancelariasiedlecki.pl

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNY

ul. Nowowiejska 10 lok. 7 00-653 Warszawa                                              

https://www.linkedin.com/company/siedlecki-kancelaria-prawna/

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl