O Kancelarii

Zaawansowane prace nad zmianami regulacji PPP - czy nowe prawo sprzyja osiągnięciu deklarowanych celów?

07.02.2018

Według założeń nowe prawo ma poprawić otoczenie prawne partnerstwa publiczno-prywatnego i dostosować je do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dotychczasowe regulacje jak powszechnie wiadomo nie sprzyjają zaangażowaniu kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych. Jednocześnie rząd dostrzega potrzebę zwiększenia roli inwestorów i kapitału prywatnego w inwestycje publiczne.

Na stronie Kancelarii Premiera czytamy, że uwolnienie potencjału kapitału prywatnego zależy m.in. od usunięcia barier prawnych oraz wprowadzenia przepisów dopuszczających powszechnie przyjęte na świecie rozwiązania dotyczące PPP. Problemy związane z stosowaniem formuły PPP wynikają także m.in. z powodu podejmowania decyzji o realizacji projektów bez ich wcześniejszego właściwego przeanalizowania i odpowiedniego przygotowania.

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie:

Kancelaria Siedlecki uważnie przygląda się proponowanym zmianom. W ocenie mec. Tomasza Siedleckiego projektodawca dążąc do wyeliminowania zdiagnozowanych problemów i ryzyk jednocześnie stwarza nowe. Naszą rolą jest przygotowanie zarówno siebie, jak i naszych Klientów do wyzwań związanych z wejściem ustawy w życie. 

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNY

ul. Nowowiejska 10 lok. 7 00-653 Warszawa                                              

https://www.linkedin.com/company/siedlecki-kancelaria-prawna/

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl