Zamówienia publiczne a podpis elektroniczny

14.03.2019

Od dnia 18 października 2018 r. postępowania w sprawie zamówień publicznych prowadzone są w formie elektronicznej. Powyższe oznacza, że wykonawcy zainteresowani uzyskaniem zamówień publicznych zobowiązani są składać oferty w formie elektronicznej. Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze wymagają, aby dokumenty składane w postępowaniu opatrywane były kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby uprawnione do reprezentowania danej firmy. Zachęcamy do lektury o problemach jakie mogą pojawiać się w związku z korzystaniem ze "zwykłego" oraz "kwalifikowanego" znacznika czasu.

Miłej lektury! 

https://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/303129992-Zamowienia-publiczne-a-podpis-elektroniczny.html

Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNYul. Nowowiejska 10 lok. 7
00-653 Warszawa

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl