Od lat towarzyszymy naszym Klientom w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych. Doradzamy na etapie przygotowania inwestycji , w tym przy uzyskiwaniu odpowiednich pozwoleń administracyjnych, w toku realizacji robót budowlanych, aż do momentu finalizacji inwestycji. Świadczymy obsługę prawną w pełnym zakresie, realizowaną na rzecz Inwestora, Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy. Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych oraz dochodzeniu roszczeń. Posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dużej wartości inwestycji /m.in. infrastrukturalnych, hydrotechnicznych, obiektów kubaturowych, użyteczności publicznej/. Proponujemy zwłaszcza: