Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie pozyskiwania oraz prowadzenia postępowań prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Nasze wsparcie dedykowane Wykonawcom, dla których współpraca z Kancelarią to gwarancja uniknięcia formalno-prawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach, a w konsekwencji duża szansa na uzyskanie zamówienia. Dla zamawiających - gwarancja zgodności z prawem podejmowanych decyzji i działań związanych z prowadzeniem procedur przetargowych, oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów. 

Prowadzimy również doradztwo prawne w zakresie postępowań prowadzonych w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.