Dariusz Adamus - Senior Associate - ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006 r. został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od przeszło 7 lat zajmuje się tematyką zamówień publicznych, prowadząc postępowania o zamówienia publiczne w ramach wsparcia prawnego Zamawiających oraz świadczenia doradztwa prawnego na rzecz podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Powszechnymi. W latach 2010 -2013 r. współpracował z grupą doradczą Konsultanci Zamówień Publicznych, w ramach której zdobył doświadczenie w obsłudze zarówno Zamawiających jak i  Wykonawców w związku z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych. Autor publikacji z zakresu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.