Małgorzata Borowiak - Senior Associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, od czerwca 2017 roku radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. W swojej praktyce zajmuje się szeroko pojmowanym prawem cywilnym, gospodarczym i budowlanym, koncentrując się w szczególności na obsłudze prawnej związanej z realizacją projektów infrastrukturalnych.