Marta Ciborowska-Office Manager, ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Związana z Kancelarią od 2017r., odpowiada za korespondencję oraz kontakt z Klientami, obsługę administracyjną biura.