Anna Dynek - Managing Director - absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła aplikację radcowską przy Okregowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i została wpisana na listę radców prawnych. W praktyce zawodowej zajmuje się prawem zamówień publicznych oraz partnerstwem publiczno-prywatnym. Specjalizuje się również w obsłudze prawnej projektów infrastrukturalnych, w tym dofinansowanych ze środków europejskich oraz komercyjnych inwestycji budowlanych.