Paulina Sawicka - Senior Associate, adwokat, absolwentka prawa oraz finansów i rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 6 lat zajmuje się tematyką zamówień publicznych oraz partnerstwem publiczno–prywatnym, w tym również projektów realizowanych ze środków unijnych. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.