Arkadiusz Radek- Senior Associate, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z bogatym doświadczeniem procesowym w reprezentowaniu przedsiębiorców i osób fizycznych. W swojej praktyce zajmuje się prowadzeniem spraw o zróżnicowanym charakterze, w tym procesowych, gospodarczych oraz karnych- gospodarczych, projektowaniem umów cywilnych i aktów korporacyjnych, przygotowywaniem opinii prawnych w zawiłych problemach o charakterze interdyscyplinarnym oraz reprezentacją firm budowlanych w sporach z zamawiającym.