Tomasz Siedlecki - Owner - założyciel i właściciel Kancelarii. Mecenas Tomasz Siedlecki jest radcą prawnym od ponad 20 lat, absolwentem aplikacji sądowej i radcowskiej. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Jest współautorem jednego z pierwszych na Polskim rynku komentarzy do Prawa zamówień publicznych z 2004 r. - Komentarza do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych opracowanego przez Oficynę Wydawniczą Branta. Przez kilka lat pełnił rolę eksperta Business Centre Club. Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, także przed sądami arbitrażowymi.