Aktualności

O Kancelarii O Kancelarii O Kancelarii O Kancelarii O Kancelarii O Kancelarii

Nowy rok - nowa siedziba

Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że Nowy Rok Kancelaria zaczyna w nowej siedzibie, przy ulicy Jagiellońskiej 27/13 w Warszawie. Nasza Kancelaria przeniosła się do zabytkowej, wyremontowanej w 2019 r. kamienicy, wzniesionej w 1914 r. dla braci Jana i Gustawa Ahrensów w stylu eklektycznym. Kamienica usytuowana jest w samym sercu malowniczej Pragi Północ. Kancelaria mieści się na ostatnim, piątym piętrze, przez co z okien rozciąga się widok na kolorowe dachy Starej Pragi. Serdecznie zapraszamy!
czytaj więcej

Kolejny sukces Kancelarii! Wyrok KIO 2255/20

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w dniu 21 października 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie złożone w związku z unieważnieniem postępowania pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, implementacja, obsługa oraz utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich metodą elektroniczną z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów (videotolling) na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2 Konin - Stryków i A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica”, prowadzonego przez Zamawiającego Ministerstwo Finansów – Biuro Administracyjne.
czytaj więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 – Nowe regulacje dotyczące możliwości obciążania wykonawców karami umownymi oraz dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne

W dniu 24 czerwca 2020 roku w życie weszła ustawa z dnia 04 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, wprowadzająca zmiany w zakresie możliwości potrącania kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne.
czytaj więcej

Zmiany w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie planowane w zw. z epidemią SARS-CoV-2

Poza wdrażanym przez ustawodawcę pakietem pomocowym dla przedsiębiorców, nowo- uchwalona ustawa z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dz.u 2020 poz. 695), zwana również Tarczą Antykryzysową 2.0. (dalej jako „ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia”) - zawiera szereg zmian dotyczących m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych. Jedną z tego rodzaju zmian, istotnych z perspektywy przedsiębiorców branży budowlane, jest zmiana trybu pozyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
czytaj więcej

Wpływ obostrzeń związanych z COVID-19 na realizację robót budowlanych

Szybkie tempo zakazów i nakazów wprowadzanych przez ustawodawcę w zw. epidemią wirusa SARS-COV-2 powoduję niepewność co do zasad prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wykonywania prac budowlanych na placu budowy.
czytaj więcej

Prace nad przywróceniem orzekania Krajowej Izby Odwoławczej

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych wraz z Krajową Izbą Odwoławczą oraz Ministerstwem Rozwoju pracuje nad rozwiązaniami zmierzającymi do wznowienia rozpatrywania odwołań złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej.
czytaj więcej

WAŻNE! Wpływ pandemii COVID-19 na stosunki prawne [Aktualizacja]

Uprzejmie informujemy, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie z dniem ogłoszenia w dniu 31 marca 2020 roku. Poniżej podsumowanie wprowadzonych regulacji – na czerwono zaznaczone zostały kolorem dodatkowe zmiany względem projektu ustawy.
czytaj więcej

Możliwość organizacji przez zamawiającego wizji lokalnej w obliczu epidemii SARS-CoV-2

Podstawowymi aktami zawierającymi odpowiedź na problem prawny dotyczący wizji lokalnej postawiony w tytule jest rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz rozporządzenie Rady ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566)
czytaj więcej

Obowiązki pracodawców od 2.04.2020 r. w zw. epidemią SARS-COV-2

Wedle pa.r 9 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) faktycznie wszystkie zakłady muszą zapewnić 1,5 metra oraz odległość pomiędzy pracownikami oraz alternatywnie rękawiczki lub płyny do dezynfekcji. Powyższe odnieść należy również do placów budów.
czytaj więcej

Epidemia Sars-CoV-2 jako siła wyższa oraz podstawa zmiany umów opartych o ustawę prawo zamówień publicznych oraz tzw. „tarczę antykryzysową”

Przedmiotem zainteresowania analizy będą sytuacje, gdzie brak jednoznacznego przepisu szczególnego a relacja Zamawiającego i Wykonawcy, przynajmniej z pozoru, pozostawiona została stronom i toczyć ma się zgodnie z przepisami zwyczajnymi.
czytaj więcej

WAŻNE! Możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne na skutek okoliczności związanych z COVID-19

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewiduje się możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne na skutek okoliczności związanych z koronawirusem.
czytaj więcej

Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych ws. działalności Krajowej Izby Odwoławczej w czasie trwania epidemii

Szanowni Państwo! W ślad za komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych informujemy, iż w czasie trwania epidemii, w trosce o bezpieczeństwo zarówno pracowników KIO, UZP jak i nasze - stron oraz pełnomocników - nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed Krajową Izbą Odwoławczą. Niemniej jednak, wnoszenie odwołań do KIO będzie odbywało się na niezmienionych zasadach.
czytaj więcej

[AKTUALIZACJA] Czy w świetle rozporządzenia o stanie epidemii można dowozić pracowników na budowę jak dotychczas?

UWAGA w związku ze zmianą przepisów z dniem 31.03.2020 r. niniejszy tekst uzupełniony został o zaktualizowane przepisy. Z perspektywy prawa pracy i ew. prawa cywilnego można rozważyć czy pracodawca nie powinien zastosować, z ostrożności, środków bezpieczeństwa właściwych dla środków publicznego transportu zbiorowego tj. przewożenia w tym samym czasie liczby osób nie większej niż połowa miejsc siedzących. W analizie adw. Arkadiusz Radek pochyla się nad kwestią możliwości dowożenia pracowników na plac budowy.
czytaj więcej

Praca zdalna Kancelarii

Szanowni Państwo! W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Kancelaria Siedlecki pracuje zdalnie. W trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa, jak i Państwa biznesów wszyscy pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji - prosimy o kontakt mailowy i telefoniczny! W wyjątkowych okolicznościach wyrażamy również gotowość do spotkań.
czytaj więcej
Wróć

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA TOMASZ SIEDLECKI RADCA PRAWNYul. Jagiellońska 27 lok. 13
03-719 Warszawa

tel. +48 533 025 903
biuro@kancelariasiedlecki.pl